Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN-

 

  • KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN PRIMA DAN SEPENUH HATI SESUAI VISI DAN MISI KAMI, DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITENTUKAN.
  • KAMI AKAN MENANGGAPI SETIAP KELUHAN DENGAN TANGAN TERBUKA DAN MENYELESAIKAN SEGALA PERMASALAHAN DENGAN SEGERA.
  • APABILA PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN JANJI KAMI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  • DENGAN HATI TERBUKA DAN DILANDASI JIWA BESAR, KAMI BERTARUH UNTUK KEPUASAN ANDA.